Quảng cáo trên xe bus tại TPHCM: Sự trở lại đầy “ngoạn mục”!

Quảng cáo trên xe bus tại TPHCM được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau và đặc biệt là hình thức quảng cáo tràn kính xe bus làm tăng độ nổi bật cho thương hiệu mà không tỉnh thành nào có được. Continue reading

Advertisements