Khách hàng hiện đại nghe quảng cáo trên radio bằng cách nào?

Bạn nghĩ rằng quảng cáo trên radio đã hết thời bởi việc nghe quảng cáo trên radio gặp nhiều khó khăn bởi chỉ có phương tiện truyền tải duy nhất là đài phát thanh? Vậy thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây để biết phương thức nghe quảng cáo trên radio ngày nay đã có sự thay đổi như thế nào! Continue reading

Advertisements